Slider

 


Localitatea Ghelari are o istorie frumoasă ce coboară în timp până în antichitatea timpurie. Dovezile arheologice, istorice şi lingvistice arată că este una dinte cele mai vechi localităţi din Țara Pădurenilor cu un trecut legat de istoria mineritului din zonă.

Ştiri despre viaţa bisericească în Ghelari avem abia din secolul al XVII-lea când este confirmată existenţa unei biserici de lemn cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil în locul numit Valea Caselor, loc în jurul căruia era aşezat satul. În anul 1770 s-a construit biserica veche, având ca ctitor pe Brevoi Gheorghe, groful Govăjdiei. În această biserică, ghelărenii şi-au ţinut slujbele până în anul 1973 când s-a sfinţit noua şi impresionanta biserică cu hramul Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel şi Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, construită lângă biserica veche, în mijlocul satului. Prin rânduiala lui Dumnezeu, anul acesta se împlinesc 50 de ani de la târnosirea preafrumoasei biserici a Ghelariului.

Construcţia acestui măreţ edificiu religios a început în anul 1939 sub îndrumarea preotului Nerva Florea, care a şi dus-o la bun sfârşit. Preotul-ctitor Nerva Florea s-a născut în 1906 în Râsca, comuna Baia de Criş, preot cu studii la Academia Teologică din Sibiu (1923-192727), Facultatea de Teologie din Cernăuţi (1935-1937) şi Facultatea de Drept din Cluj (1933-1937). Activitatea preotului Nerva s-a identificat întru totul cu construcţia noii biserici din Ghelar. Greutăţile prin care trecea România în timpul celui de-al doilea război mondial au făcut ca lucrările la construcţia viitoarei biserici să demareze cu greu. În anul 1942 a luat fiinţă în Ghelari un cor mixt, numit Muncă şi lumină, care împreună cu fanfara Exploatării Miniere Ghelari au făcut în cursul anului 1942 vizite în întreaga ţară, pentru a strânge fondurile necesare înălţării bisericii. Vremurile care au urmat au făcut ca lucrările la viitoarea biserică să înainteze cu greu. Germenii comunismului au început să încolţească şi în Ghelari. Biserica a început să fie prigonită şi doar dârzenia Preotului Nerva Florea care a suferit şi închisoarea pentru idealul său „de a zidi o biserică măreaţă a făcut ca aceasta să mai fie posibil. În anul 1960 pereţii bisericii erau ridicaţi, începându-se pictura care a durat până în 1965. Frumoasa pictură a fost realizată de Constantintin Niţulescu cu o echipă de cinci pictori, ucenici ai săi, după tipicul iconografic al Bisericii Ortodoxe.

Mobilierul a fost confecţionat în Biserică de către sculptorul Ioan Cristea din Alba Iulia. În 4 noiembrie 1973 biserica a fost sfinţită de către episcopul Visarion Aştileanul al Aradului.

Dimensiunile bisericii sunt impresionante; 47 m. lungime, 21 m. lăţime şi 47 m. înălţime, planul ei fiind cel bizantin, adică crucea greacă şi având 7 turle: două mai înalte în faţă, două la limita dintre naos şi pronaos şi două la limita dintre altar şi naos iar al şaptelea este cupola. Iconostasul este turnat în ghips şi poleit cu foiţă de aur, ca şi aureolele sfinţilor din biserică.

Toate aceste lucrări s-au făcut sub păstorirea Preotului Nerva Florea care a mai ridicat şi numeroase alte anexe în jurul bisericii dintre care amintim un bloc cu patru apartamente, unde astăzi funcţionează un schit şi o frumoasă clădire care urma să adăpostească muzeul bisericii.

Din cauza exploatării miniere subterane, terenul de sub biserică a intrat într-un proces de scufundare şi astfel au apărut numeroase fisuri pe pereţii bisericii. Energicul preot Florea, deşi la o vârstă înaintată, a făcut demersurile necesare pentru stoparea extragerii minereului de fier din zona bisericii şi a obţinut fonduri în vederea consolidării. Lucrările a început în anul 1988. Până în anul 1990 s-a făcut stabilizarea terenului urmând să înceapă consolidarea fundaţiei bisericii. Preotul Florea nu a mai apucat să vadă terminată consolidarea, deoarece la 22 iulie 1990, în urma unei scurte suferinţe, a trecut la cele veşnice. A fost înmormântat în biserica pe care a ctitorit-o în 24 iulie 1990, de un sobor alcătuit din 22 de preoţi. Din luna iulie 1990 Parohia Ghelar a fost suplinită administrativ de preotul Ioan Coţa din Teliuc, iar partea duvovnicească de preotul Nicolae Coroiu din Hunedoara. La 1 dec. 1990 a fost numit noul preot al Ghelarului, Graţian Bornemisa. Noul preot a continuat lucrările de consolidare la noua biserică şi a iniţiat, în anul 1991, înfiinţarea unui Schit de măicuţe la Ghelar. În urma transferării preotului Graţian Bornemisa la Parohia Hunedoara II, în 1 septembrie 1993 a fost numit preot paroh în Ghelar, preotul Vasile Vlad, care a continuat munca preoţilor înaintaşi, fiind în paralel şi profesor la Facultatea de Teologie din Arad. Strădaniile preotului Vasile Vlad şi a monahiei Maria Viliga, stareţa schitului din Ghelari, au dus la un rezultat în anul 2004, când s-au aprobat fonduri pentru continuarea lucrărilor de consolidare a bisericii. Aceste lucrări au fost definitivate în anul 2010, biserica fiind retârnosită în data de 4 iulie 2010 de un impresionat sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi, sub conducerea Înaltpreasfinţitului Părinte Laurenţiu, mitropolitul Ardealului şi a Preasfinţitului Părinte Gurie, episcopul Devei şi Hunedoarei. Din acelaşi an, 2010, lucrarea duhovnicească şi administrativă a Parohiei Ghelari a fost preluată de preotul Marius Mocan. Începând cu 1 octombrie 2022, prin grija Preasfințitului Părinte Nestor, actualul episcop al Devei și Hunedoarei, parohia Ghelari a fost preluată de preotul Radu Rus, care continuă lucrarea duhovnicească și edilitară a preotului ctitor Nerva Florea.

Prin dinamica de care a dat dovadă de-a lungul timpului, Parohia Ghelari este una dintre comunităţile de seamă ale pădurenilor şi, datorită bisericii sale şi preoţilor care au slujit-o, în ultimii ani s-a conturat ca o emblemă pentru viaţa bisericească din Episcopia Devei şi Hunedoarei.Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” și „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” – 50 de ani de la sfințire

vineri, 30 iunie 2023

 


Localitatea Ghelari are o istorie frumoasă ce coboară în timp până în antichitatea timpurie. Dovezile arheologice, istorice şi lingvistice arată că este una dinte cele mai vechi localităţi din Țara Pădurenilor cu un trecut legat de istoria mineritului din zonă.

Ştiri despre viaţa bisericească în Ghelari avem abia din secolul al XVII-lea când este confirmată existenţa unei biserici de lemn cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil în locul numit Valea Caselor, loc în jurul căruia era aşezat satul. În anul 1770 s-a construit biserica veche, având ca ctitor pe Brevoi Gheorghe, groful Govăjdiei. În această biserică, ghelărenii şi-au ţinut slujbele până în anul 1973 când s-a sfinţit noua şi impresionanta biserică cu hramul Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel şi Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, construită lângă biserica veche, în mijlocul satului. Prin rânduiala lui Dumnezeu, anul acesta se împlinesc 50 de ani de la târnosirea preafrumoasei biserici a Ghelariului.

Construcţia acestui măreţ edificiu religios a început în anul 1939 sub îndrumarea preotului Nerva Florea, care a şi dus-o la bun sfârşit. Preotul-ctitor Nerva Florea s-a născut în 1906 în Râsca, comuna Baia de Criş, preot cu studii la Academia Teologică din Sibiu (1923-192727), Facultatea de Teologie din Cernăuţi (1935-1937) şi Facultatea de Drept din Cluj (1933-1937). Activitatea preotului Nerva s-a identificat întru totul cu construcţia noii biserici din Ghelar. Greutăţile prin care trecea România în timpul celui de-al doilea război mondial au făcut ca lucrările la construcţia viitoarei biserici să demareze cu greu. În anul 1942 a luat fiinţă în Ghelari un cor mixt, numit Muncă şi lumină, care împreună cu fanfara Exploatării Miniere Ghelari au făcut în cursul anului 1942 vizite în întreaga ţară, pentru a strânge fondurile necesare înălţării bisericii. Vremurile care au urmat au făcut ca lucrările la viitoarea biserică să înainteze cu greu. Germenii comunismului au început să încolţească şi în Ghelari. Biserica a început să fie prigonită şi doar dârzenia Preotului Nerva Florea care a suferit şi închisoarea pentru idealul său „de a zidi o biserică măreaţă a făcut ca aceasta să mai fie posibil. În anul 1960 pereţii bisericii erau ridicaţi, începându-se pictura care a durat până în 1965. Frumoasa pictură a fost realizată de Constantintin Niţulescu cu o echipă de cinci pictori, ucenici ai săi, după tipicul iconografic al Bisericii Ortodoxe.

Mobilierul a fost confecţionat în Biserică de către sculptorul Ioan Cristea din Alba Iulia. În 4 noiembrie 1973 biserica a fost sfinţită de către episcopul Visarion Aştileanul al Aradului.

Dimensiunile bisericii sunt impresionante; 47 m. lungime, 21 m. lăţime şi 47 m. înălţime, planul ei fiind cel bizantin, adică crucea greacă şi având 7 turle: două mai înalte în faţă, două la limita dintre naos şi pronaos şi două la limita dintre altar şi naos iar al şaptelea este cupola. Iconostasul este turnat în ghips şi poleit cu foiţă de aur, ca şi aureolele sfinţilor din biserică.

Toate aceste lucrări s-au făcut sub păstorirea Preotului Nerva Florea care a mai ridicat şi numeroase alte anexe în jurul bisericii dintre care amintim un bloc cu patru apartamente, unde astăzi funcţionează un schit şi o frumoasă clădire care urma să adăpostească muzeul bisericii.

Din cauza exploatării miniere subterane, terenul de sub biserică a intrat într-un proces de scufundare şi astfel au apărut numeroase fisuri pe pereţii bisericii. Energicul preot Florea, deşi la o vârstă înaintată, a făcut demersurile necesare pentru stoparea extragerii minereului de fier din zona bisericii şi a obţinut fonduri în vederea consolidării. Lucrările a început în anul 1988. Până în anul 1990 s-a făcut stabilizarea terenului urmând să înceapă consolidarea fundaţiei bisericii. Preotul Florea nu a mai apucat să vadă terminată consolidarea, deoarece la 22 iulie 1990, în urma unei scurte suferinţe, a trecut la cele veşnice. A fost înmormântat în biserica pe care a ctitorit-o în 24 iulie 1990, de un sobor alcătuit din 22 de preoţi. Din luna iulie 1990 Parohia Ghelar a fost suplinită administrativ de preotul Ioan Coţa din Teliuc, iar partea duvovnicească de preotul Nicolae Coroiu din Hunedoara. La 1 dec. 1990 a fost numit noul preot al Ghelarului, Graţian Bornemisa. Noul preot a continuat lucrările de consolidare la noua biserică şi a iniţiat, în anul 1991, înfiinţarea unui Schit de măicuţe la Ghelar. În urma transferării preotului Graţian Bornemisa la Parohia Hunedoara II, în 1 septembrie 1993 a fost numit preot paroh în Ghelar, preotul Vasile Vlad, care a continuat munca preoţilor înaintaşi, fiind în paralel şi profesor la Facultatea de Teologie din Arad. Strădaniile preotului Vasile Vlad şi a monahiei Maria Viliga, stareţa schitului din Ghelari, au dus la un rezultat în anul 2004, când s-au aprobat fonduri pentru continuarea lucrărilor de consolidare a bisericii. Aceste lucrări au fost definitivate în anul 2010, biserica fiind retârnosită în data de 4 iulie 2010 de un impresionat sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi, sub conducerea Înaltpreasfinţitului Părinte Laurenţiu, mitropolitul Ardealului şi a Preasfinţitului Părinte Gurie, episcopul Devei şi Hunedoarei. Din acelaşi an, 2010, lucrarea duhovnicească şi administrativă a Parohiei Ghelari a fost preluată de preotul Marius Mocan. Începând cu 1 octombrie 2022, prin grija Preasfințitului Părinte Nestor, actualul episcop al Devei și Hunedoarei, parohia Ghelari a fost preluată de preotul Radu Rus, care continuă lucrarea duhovnicească și edilitară a preotului ctitor Nerva Florea.

Prin dinamica de care a dat dovadă de-a lungul timpului, Parohia Ghelari este una dintre comunităţile de seamă ale pădurenilor şi, datorită bisericii sale şi preoţilor care au slujit-o, în ultimii ani s-a conturat ca o emblemă pentru viaţa bisericească din Episcopia Devei şi Hunedoarei.

Cu aleasă bucurie guhovnicească, Parohia Ortodoxă Ghelari cu hramul "Sfinții Apostoli Petru si Pavel" împreună cu Primăria Comunei Ghelari, are deosebita plăcere să vă invite la slujba de mulțumire, prilejuită de ămplinirea a 50 de ani de la sfinșirea bisericii parohiale.

Sfânta Liturghie Arhierească, împreună cu un sobor de preoți.

2 iulie 2023, începând cu ora 9:00.

Vă așteptăm să ne fiși alături în rugăciune și bucurie !


INVITAȚIE - 2 iulie 2023 - Ghelari

joi, 29 iunie 2023Cu aleasă bucurie guhovnicească, Parohia Ortodoxă Ghelari cu hramul "Sfinții Apostoli Petru si Pavel" împreună cu Primăria Comunei Ghelari, are deosebita plăcere să vă invite la slujba de mulțumire, prilejuită de ămplinirea a 50 de ani de la sfinșirea bisericii parohiale.

Sfânta Liturghie Arhierească, împreună cu un sobor de preoți.

2 iulie 2023, începând cu ora 9:00.

Vă așteptăm să ne fiși alături în rugăciune și bucurie !


În luna ianuarie a acestui an se împlinesc 80 de ani de când a luat naștere corul Muncă și Lumină. Bazele acestui amplu ansamblu coral și instrumental au fost puse de vrednicii de pomenire Părintele Nerva Florea, ctitorul Bisericii Ortodoxe din Ghelari, și domnul învățător Gheorghe Moș. Gândul acestor povățuitori ai Ghelariului vine ca un firesc al dorinței lor de a vitaliza viața cultural artistică din zona noastră.


După ce s-au sfătuit cu domnii Faur Avram, conducătorul minei, și cu  Lucaci Iosif, au reușit să strângă 45 de bărbați înzestrați cu voce bună și ureche muzicală.

Repetițiile corului s-au ținut cu multă dăruire și implicare, astfel încât în Duminica Floriilor a anului 1941, acest cor a fost pe deplin pregătit să dea răspunsurile la Sfânta Liturghie.

Nu după mult timp, acest grup a devenit cor mixt, îmbogățind prin activitatea lui neobosită , vistieria nepieritoare a  culturii și tradițiilor din Ținutul Pădurenilor.

De asemenea, prin activitatea corului și fanfarei din Ghelari s-a pus început bun construcției minunatei Catedrale a Pădurenilor.

Muncă și Lumină la Ministerul Propagandei Nationale,București
Corul sub conducerea înv. Gheorghe Moș și Fanfara sub conducerea dl. Iosif Mersici
 

 La ceas aniversar dorim să aducem un omagiu celor care atunci au pus gândurile bune în practică și care prin munca lor au lăsat tradiția corului și fanfarei din Ghelari. Prin munca acestor oameni putem spune că numele Ghelariului a răsunat în toată țara și nouă nu ne rămâne decât să le cinstim memoria și să încercăm sa facem lucruri la fel de bune și frumoase pentru satul nostru drag.

Corul și Fanfara,, Muncă și Lumină'' la ceas aniversar.

vineri, 29 ianuarie 2021

În luna ianuarie a acestui an se împlinesc 80 de ani de când a luat naștere corul Muncă și Lumină. Bazele acestui amplu ansamblu coral și instrumental au fost puse de vrednicii de pomenire Părintele Nerva Florea, ctitorul Bisericii Ortodoxe din Ghelari, și domnul învățător Gheorghe Moș. Gândul acestor povățuitori ai Ghelariului vine ca un firesc al dorinței lor de a vitaliza viața cultural artistică din zona noastră.


După ce s-au sfătuit cu domnii Faur Avram, conducătorul minei, și cu  Lucaci Iosif, au reușit să strângă 45 de bărbați înzestrați cu voce bună și ureche muzicală.

Repetițiile corului s-au ținut cu multă dăruire și implicare, astfel încât în Duminica Floriilor a anului 1941, acest cor a fost pe deplin pregătit să dea răspunsurile la Sfânta Liturghie.

Nu după mult timp, acest grup a devenit cor mixt, îmbogățind prin activitatea lui neobosită , vistieria nepieritoare a  culturii și tradițiilor din Ținutul Pădurenilor.

De asemenea, prin activitatea corului și fanfarei din Ghelari s-a pus început bun construcției minunatei Catedrale a Pădurenilor.

Muncă și Lumină la Ministerul Propagandei Nationale,București
Corul sub conducerea înv. Gheorghe Moș și Fanfara sub conducerea dl. Iosif Mersici
 

 La ceas aniversar dorim să aducem un omagiu celor care atunci au pus gândurile bune în practică și care prin munca lor au lăsat tradiția corului și fanfarei din Ghelari. Prin munca acestor oameni putem spune că numele Ghelariului a răsunat în toată țara și nouă nu ne rămâne decât să le cinstim memoria și să încercăm sa facem lucruri la fel de bune și frumoase pentru satul nostru drag.
Priceasnă interpretata in Catedrala Padurenilor de Monica Țugulea ,,Unde să mă duc eu, Doamne?

marți, 8 octombrie 2019

Marti - 25 Iunie

 6:00 Utrenia
 7:00 Sfânta Liturghie
17:00 Vecernie

Miercuri - 26 Iunie
 6:00 Utrenia (Spovedanie)
 7:00 Sfânta Liturghie

Joi- 27 Iunie
 6:00 Utrenia (Spovedanie)
 7:00 Sfânta Liturghie

Vineri- 28 Iunie
 6:00 Utrenia
 7:00 Sfânta Liturghie
16:00 Spovedanie
17:00 Vecernia cu Litie

Sambata - 29 Iunie
SFINTII APOSTOLI PETRU și PAVEL - HRAMUL BISERICII
8:00 Utrenia
9:30 Sfânta Liturghie
După Sfânta Liturghie, vă așteătăm cu drag să luați parte la agapa creștinească (Cozonac, sarmale,  vin și bere)

Duminica- 30 Iunie
08:00 Utrenia,
9:30 Sfânta Liturghie
18:00 Vecernie

Luni - I Iulie
21:00 Acatistul Sfântului Ioan Maximovici
22:00 Vecernia cu Litie
23:00 Utrenia
24:00 Sfânta Liturghie (Miezul Nopții)

Programul slujbelor în saptamana 25 iunie - 1 Iulie -- 29 Iunie HRAMUL BISERICII

luni, 24 iunie 2019

Marti - 25 Iunie

 6:00 Utrenia
 7:00 Sfânta Liturghie
17:00 Vecernie

Miercuri - 26 Iunie
 6:00 Utrenia (Spovedanie)
 7:00 Sfânta Liturghie

Joi- 27 Iunie
 6:00 Utrenia (Spovedanie)
 7:00 Sfânta Liturghie

Vineri- 28 Iunie
 6:00 Utrenia
 7:00 Sfânta Liturghie
16:00 Spovedanie
17:00 Vecernia cu Litie

Sambata - 29 Iunie
SFINTII APOSTOLI PETRU și PAVEL - HRAMUL BISERICII
8:00 Utrenia
9:30 Sfânta Liturghie
După Sfânta Liturghie, vă așteătăm cu drag să luați parte la agapa creștinească (Cozonac, sarmale,  vin și bere)

Duminica- 30 Iunie
08:00 Utrenia,
9:30 Sfânta Liturghie
18:00 Vecernie

Luni - I Iulie
21:00 Acatistul Sfântului Ioan Maximovici
22:00 Vecernia cu Litie
23:00 Utrenia
24:00 Sfânta Liturghie (Miezul Nopții)
În perioada 24-27 iunie 2019 cu binecuvântarea Preasfinției Sale Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, se va desfăsura seria de manifestări cultural-religioase, cu ocazia prăznuirii Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii spirituali ai orașului Deva.

Zilele credinței și culturii la Deva - ediția a VI-a

duminică, 23 iunie 2019

În perioada 24-27 iunie 2019 cu binecuvântarea Preasfinției Sale Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, se va desfăsura seria de manifestări cultural-religioase, cu ocazia prăznuirii Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii spirituali ai orașului Deva.


Interior biserica

miercuri, 16 mai 2018

Biserica de Sarbatoarea Invierii 2018

marți, 10 aprilie 2018