Despre

Deşi la nivel arheologic avem multe dovezi despre trecutul spiritual al Pădurenilor, ştiri sigure despre viaţa bisericească din Ghelari avem abia din secolul al XVII-lea când este confirmată existenţa unei biserici de lemn cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil în locul numit Valea Caselor, loc în jurul căruia era aşezat satul în acea vreme. Condiţiile istorice concrete şi specifice ale sec. al XVIII-lea au determinat ca viaţa spirituală a ghelărenilor să fie dirijată de două biserici: cea ortodoxă orientală de veche tradiţie şi cea greco-catolică întemeiată în jurul anului 1700. Anul 1733 este anul în care, pentru o viaţă privilegiată, câteva familii ortodoxe trec la uniaţie. Autorităţile habsburgice ale Transilvaniei confiscă biserica de la credincioşii ortodocşi şi o încredinţează celor câteva familii unite, ortodocşii fiind îndemnaţi să-şi construiască o altă biserică.